Fjellmedisinkurset 2021

Endelig kan Norsk Fjellmedisinsk Selskap igjen avholde fjellmedisinkurs. Kurset blir avholdt 19.-21. november 2021 på Torpomoen, Ål i Hallingdal. Kursets hovedmål er å samle engasjerte sjeler med interesse for både fjell og medisin.
Les mer

Skader: Brannskader

Det er flere måter å skade seg på ute i naturen enn å brekke et ben. Sår og brannskader kan virke banalt i forhold til bruddskader, men kan være minst like alvorlig og i enkelte tilfeller livstruende. Riktig tankegang og enkel behandling av slike skader er essensielt, og kan i enkelte tilfeller redde liv.
Les mer

Skader: Spjelk

En vanlig utfordring for den som skal drive førstehjelp i fjellet er forslåtte og brukne bein eller armer. Denne introduksjonsartikkelen gir en kort innføring i å spjelke en skadet kroppsdel. Målet med spjelking er å smertelindre pasienten og gjøre evakuering mer skånsomt.
Les mer

Video: Klipping av vått tøy

Når pasienter som er nedkjølt har på seg våte klær vil de bruke mye energi på å varme opp vannet. I denne videoen viser vi hvordan man metodisk klipper og fjerner vått tøy
Les mer

Isredning og hypotermi: den våte pasienten

Om vinteren byr islagte vann på muligheter for ski, skøyter og fiske. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke vurderinger som må gjøres i forkant av ferdsel på isen og hva man skal gjøre om en selv eller andre går igjennom isen. Her kan du lese mer om isredning og om våte klær bør klippes av eller ikke.
Les mer

Hypotermi: Aktiv oppvarming

Vi vet at det er farlig å være kald. Derfor bør det være veldig gode grunner til å la være å varme opp kalde pasienter. Noen har ment at å tilføre varme kan føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall eller faktisk ytterligere varmetap, noe som vil kunne være fatalt for den aktuelle pasient. Men stemmer dette i praksis?
Les mer

Hypotermi: Banakmodellen

Når skade eller sykdom inntreffer på fjelltur, er forebygging av hypotermi og ytterligere fall i kroppstemperatur noe av det viktigste man kan gjøre. Banakmodellen ble utviklet av 330-skvadronen for dette formålet og er en innpakningsmodell som består av tre lag som dekker hele pasienten. De tre lagene bygger på de fire prinsippene for varmetap og består av et damptett lag, et isolerende lag og et vindtett/beskyttende lag.
Les mer

Hypotermi: Håndtering

Dette innlegget tar for seg basal, praktisk håndtering av nedkjølte pasienter som har egensirkulasjon. De samme tiltakene gjelder for å forebygge nedkjøling av skadde eller syke pasienter i fjellet. Situasjoner der pasientene ikke har egensirkulasjon (hjertestans) og samtidig er nedkjølte, krever helt spesiell håndtering og vil tas opp i et fremtidig innlegg.
Les mer