Hypotermi: Banakmodellen

Når skade eller sykdom inntreffer på fjelltur, er forebygging av hypotermi og ytterligere fall i kroppstemperatur noe av det viktigste man kan gjøre. Banakmodellen ble utviklet av 330-skvadronen for dette formålet og er en innpakningsmodell som består av tre lag som dekker hele pasienten. De tre lagene bygger på de fire prinsippene for varmetap og består av et damptett lag, et isolerende lag og et vindtett/beskyttende lag.

Det innerste laget er en dampsperre som hindrer fordamping og bør bestå av et helt vanntett lag, f.eks. søppelsekker eller en tarp man har i sekken. Det er viktig at dette laget er tett rundt hele kroppen til personen, inkludert føtter og hodet. Bruk gjerne tape til å feste plasten tett.

Det mellomste laget er et isolerende lag som i hovedsak forhindrer varmetap til underlaget (ledning). Det bidrar også til å hindre strålingstap og noe strømningstap. Her er dunjakker og soveposer godt egnet.

Det ytterste laget er et vann- og vindtett lag som beskytter det isolerende laget fra fukt og i tillegg hindrer strømningstap til vinden (strømning). Fjellduk, presenning eller teltduk et ypperlig ytterlag.

Husk ALLTID lue på pasienten! Hodet bidrar til et stort varmetap.

Vi har laget en film som viser deg hvordan du kan bruke Banakmodellen i praksis med enkle tiltak. I filmen bruker vi utstyr som mange allerede har med seg på tur, eller som krever lite ekstra ressurser å ta med seg. Det er alltid lettere å være flere når man pakker inn en pasient, særlig hvis pasienten er bevisstløs, eller er såpass skadd at man bør bevege minst mulig på pasienten.

Utviklingen av Banakmodellen er blant annet basert på et klinisk forsøk fra 2011, der man sammenlignet tre ulike innpakningsmodeller. En fant økt hudtemperatur, lavere metabolsk aktivitet og mindre følelse av kulde ved bruk av plast som innerste lag med et isolerende lag utenpå. Dette ble sammenlignet med plast alene og isolerende materiale alene. Du kan lese artikkelen her: https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-7241-19-41