Hypotermi: Aktiv oppvarming

Er det farlig å varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus?

I de fleste førstehjelpsbøker og speiderhefter fra gamle dager står det at nedkjølte pasienter ikke skal tilføres varme (aktiv varming) før de kommer på sykehus, da dette potensielt kan være farlig. For å hjelpe denne pasientgruppen best mulig, skulle man forhindre ytterligere varmetap og nedkjøling før de ble transportert til sykehus. Det har i lang tid sirkulert ulike teorier om nøyaktig hva som er farlig med tilføring av varme til nedkjølte pasienter.

Vi vet at det er farlig å være kald. Derfor bør det være veldig gode grunner til å la være å varme opp kalde pasienter. Noen har ment at å tilføre varme kan føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall eller faktisk ytterligere varmetap, noe som vil kunne være fatalt for den aktuelle pasient. Men stemmer dette i praksis? Og hvor kommer disse teoriene fra?

Første gang det er beskrevet at det er farlig å varme opp nedkjølte pasienter kommer fra en av krigskirurgene til Napoleon, og hans betraktninger og observasjoner fra det mislykkede felttoget i Russland i 1812. Blant de mange soldatene som frøs i hjel observerte krigskirurgen at de soldatene som lå nærmest bålet om natten døde oftere enn de som lå litt lenger vekk. Fra dette konkluderte han med at det var farlig å varme pasienter raskt.

Det eneste beskrevne tilfellet hvor effektene av alvorlig hypotermi har vært undersøkt hos mennesker var i tyske konsentrasjonsleirer under den andre verdenskrig. Her gjennomførte nazistene eksperimenter der krigsfanger mot sin vilje ble kjølt ned i isvann til de ble moderat til alvorlig hypoterme, før de ble varmet raskt opp i en balje med svært varmt vann. Flere av fangene døde, og nazistene konkluderte med at aktiv varme fører til blodtrykksfall, hjerterytmeforstyrrelser og noe de kalte for «Afterdrop». 

Grusomhetene som disse forsøkspersonene ble utsatt for selvfølgelig er grovt uetiske, og i tillegg er selve undersøkelsene i seg selv av svært dårlig metodisk og vitenskapelig kvalitet. Det er en felles enighet i akademiske miljøer om at data fra eksperimenter gjennomført i konsentrasjonsleirene ikke skal anerkjennes som forskning. Funnene fra Dachau og de andre konsentrasjonsleirene har for lengst blitt strippet for all vitenskapelig kredibilitet, men det kan virke som om denne påstanden om at aktiv varme er farlig har bestått som en slags etablert sannhet uten faglig belegg.

I august 2020 ble det publisert en litteraturstudie der forfatterne ville undersøke systematisk om det noen gang er publisert data som viser om det er farlig å varme opp pasienter utenfor sykehus. De presenterer flere artikler som påstår at det er farlig å varme pasienter utenfor sykehus, men svært få artikler som kan dokumentere dette eller vise til relevante funn.

Det er med andre ord ikke vitenskapelig dokumentert gode grunner til å la være å varme pasienter. I de senere årene har fokuset i fagmiljøene blitt mer og mer rettet mot at det er best for pasienten å bli aktivt varmet opp med eksterne varmekilder, dette er blant annet anbefalt i de nasjonale retningslinjene for håndtering av aksidentell hypotermi.

Derfor sier vi: varm alle, alltid!

Link til artikkelen: https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-020-00773-2