Video: Kameratredning fra råk

I denne videoen demonstreres kameratredning fra råk der man ikke har tau, lang grein eller liknende tilgjengelig. Ved å legge seg ned og holde hverandre i anklene, reduserer man marktrykket mot isen og det blir lettere å dra opp personen fra råken. Husk likevel å gjøre egne vurderinger om isen er sikker nok til å gjennomføre kameratredning, samt vær forberedt på at metoden medfører økt risiko for at flere havner i vannet. Og husk å ringe 113 når det står om fare for liv!

Se vårt tidligere innlegg om redning fra råk for mer info.