The International Hypothermia Registry (IHR)

The International Hypothermia Registry (IHR) er den første internationale databasen for registrering av aksidentell hypotermi og har flere enn 250 oppføring fra alle kontinentene i verden. Registeret er opprettet av the University Hospital of Geneva (HUG), Switzerland som er ansvarlig for oppfølging av databasen.

Målet til IHR er å øke bevissthet og kunnskap om aksidentell hypotermi ved å samle tilstrekkelig relevant data gjennom verdensomspennende, internasjonalt samarbeid. Registeret vil gjøre det mulig å studere prehospital behandling av hypotermi, oppvarmingsmetoder, overlevelsesfaktorer og komplikasjoner etter oppvarming, som igjen vil gi muligheten for å etablere evidensbasert kunnskap og retningslinjer for behandling på et større datagrunnlag enn det man tidligere har hatt.

Norsk Fjellmedisinsk Selskap ønsker å gi sin støtte til IHR i arbeidet med økt kunnskap om håndtering av hypotermi.

WELCOME – INTERNATIONAL HYPOTHERMIA REGISTRY (hypothermia-registry.org)