Takk for Fjellmedisinkurset 2021!

19.-21. november 2021 møttes drøyt 70 fjellglade og engasjerte mennesker på Torpomoen, Ål i Hallingdal for en helg fylt med foredrag, workshops og diskusjoner om fjellmedisin. Vi fikk bl.a. foredrag om skred og snø av Stein Møller, temperaturregulering av Øystein Wiggen og et innblikk i høydemedisin av Sven Christjar Skaiaa. Sigurd Mydske og Live Kummen ga en god innføring om hypotermi, både innenfor ny forskning og praktisk håndtering, mens Lars Nessa avsluttet helgen med et sterkt foredrag om en krevende tur i høyden. Lørdagen besto av workshops, der alle deltakerne deltok på fire workshops hver, med bl.a. tema som redningsteknikk, improvisert transport, ABCDE, håndtering av store blødninger, brudd og hypotermi. Det ble også avholdt årsmøte, der fungerende styre ble valgt formelt.

Til tross for litt lite mat og korte pauser, er det nye styret fornøyd med gjennomføringen av sitt første fjellmedisinkurs. Tusen takk til ivrige deltakere og dyktige foredragsholdere! Vi er allerede godt i gang med å gå igjennom evalueringene fra kurset og har satt i gang med planleggingen for neste kurs om et år.

Styret i Norsk Fjellmedisinsk Selskap

Deltakerne samlet til foredrag
Øystein Wiggen om temperaturregulering for dummies
Live Kummen om praktisk håndtering av hypotermi
Workshop med trening på ABCDE i kalde omgivelser
Workshop om håndtering av blødninger
Workshop med ny innpakningsmodell for håndtering av hypotermi
Workshop med improvisert transport
Workshop om redningsteknikk
Workshop om praktisk håndtering av brudd og luksasjoner