Fjellmedisinkurs 2018

Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) har i mange år tidligere arrangert fjellmedisinkurs på høsten. Dette har vært samlinger med høyt faglig innhold der relevante fjellmedisinske temaer har vært diskutert gjennom forelesninger og workshops. Kursene har alltid samlet over 100 deltakere og har vært en viktig sosial møteplass for mennesker som liker både fjell og medisin.

Etter noen års hvileskjær inviterer NFS på nytt til fjellmedisinkurs. I år holdes kurset 
26.-28.oktober på Torpomoen ved Ål i Hallingdal. 

Mål

Målet med Fjellmedisinkurset 2018 er todelt. For det første er det faglig påfyll av ulike fjellmedisinske temaer gjennom praktiske øvelser, forelesninger og diskusjoner. Timeplanen er ikke klar til publisering helt ennå, men temaene for årets Fjellmedisinkurs er blant annet

  • Norsk fjellmedisinsk historie
  • Fjellmedisin i verden
  • Den norske redningsmodellen
  • Nyheter innen nedkjøling og frostskader
  • Hjertestans etter drukning – verdt å satse på?
  • Høydefysiologi – en innføring
  • Frie luftveier – i motvind med vindvotter
  • Erfaring fra kombinerte klatre- og humanitære ekspedisjoner
  • Smertestillende medikamenter på tur
  • Årsmøte med valg av nytt styre i NFS

  

Det andre målet er å revitalisere Norsk Fjellmedisinsk Selskap. De siste årene har den administrative delen av NFS jobbet i en motbakke av bleieskift, krevende arbeidsgivere og et snev av for mange jern i ilden. Samtidig har vi sett et stort antall energiske og visjonære flotte kolleger som ikke har sluppet til. Et skifte av styret krever arbeid og energi. Dette har vi ikke hatt – før nå. Det andre målet med samlingen er derfor at alle som brenner for fjellmedisin kan komme til ordet og få mulighet til å forme fremtiden. Det gamle styret ønsker å fortsette som assistenter og hjelpere bak et nytt styre. Alle er på valg. 

Så hva skjer nå?

I første omgang vil vi med dette få informere om tid og sted, så alle interesserte får muligheten til å sette av tid i kalenderen. Påmelding starter 15.august, og informasjon om pris, overnatting og diverse praktiske detaljer kommer da. 

Brenner du for fjellmedisin, og har lyst og kapasitet til å være med å forme den fjellmedisinske fremtiden i Norge? Tenk gjerne gjennom hva du kan tenke deg å bidra med før vi møtes på Torpomoen. Vi gleder oss!!

Målgruppe

Fjellmedisinkurset 2018 er for alle som liker fjell og medisin. Lekfolk, guider, forsvarspersonell, frivillige organisasjoner, ambulansearbeidere, sykepleiere, leger, hundeførere, alpine redningsgrupper, redningsmenn, lærere, osv. 

Tidligere erfaringer har vist at den brede målgruppen har beriket felleskapet og diskusjonene.