Fjellmedisinkurs 2007

Fjellmedisinsk seminar 2007 – ”Forskning og Arbeid i Fjellet”

10 februar 2007 arrangeres det årlige fjellmedisinske seminaret i regi av Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) på Rikshospitalet. Seminaret er åpent for alle og tar for seg fjellmedisinske problemstillinger i Norge og utlandet. Årets tema er ”Forskning og arbeid i fjellet”. Det vil bla presenteres referat fra de siste norske medisinske innsatsene i høye fjell, hhv Nepal og Sør Amerika. Aktuelle emner er høydemedisin, generelle medisinske tilstander i fjellet, hengetraume (suspension trauma) og fjellredningstjenesten i Norge. 

Sted: Rikshospitalet, Store Auditorium (inn hovedinngangen, skrått høyre).

Tid: Lørdag 10 februar kl 10.00 – 14.30.

Inngang kr 100, ingen forhåndspåmelding. 

Innhold


10.00 Åpning. Johan Kofstad

10.15 Forskning på Acongagua; Norsk Høydemedisinsk Ekspedisjon 2007.
           Are Løseth

11.15 Hengetraume. Øyvind Thomassen

11.45 Lunsj

12.30 Lege i Himalaya; Erfaringer fra Himalayan Rescue Association 2006.
Sven Christjar Skaiaa

13.30 Fjellredningstjenesten i Norge. Are Løseth

14.00 Fjellmedisin i Norge og utland; Mot nye tider. Sven Christjar Skaiaa, Johan Kofstad.