Fjellmedisinkurset 2013

Velkommen til Fjellmedisinkurset på Ustaoset 2013!

På vegne av styret i Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) er det en glede å ønske friluftsfolk
velkommen til Fjellmedisinkurset på Ustaoset Resort.

Dette er et kompetansegivende kurs som ble arrangert av NSF første gang i 2009, og det er
laget for alle som ønsker mer kunnskap innen fjellmedisin. Kurset er i første rekke egnet for
deg som har noe grunnferdigheter i førstehjelp og interesse av alpin ferdsel.
Hovedmålgruppen er leger, sykepleiere, redningsmenn, ambulansepersonell, lærere,
instruktører turledere og guider innen friluftsliv og fjellsport.

Kurset vil være en kombinasjon av foredrag innendørs og praktiske øvinger utendørs.
Foredragsholderne består i hovedsak av styremedlemmer i NFS med god hjelp av noen andre
nasjonale kapasiteter. I tillegg er det en rekke workshops hvor dere skal få praktisk erfaring.

Påmeldingen var 2009 og 2010 var overveldende. Det er inspirerende og gir inspirasjon til å
lage et bra og innholdsrikt kurs. Vi i styret av NFS gleder oss til å møte dere alle til faglige og
sosiale dager.

Velkommen til fjells og til lykke med kursdeltagelsen!

Kurset er beregnet for friluftsfolk som ønsker mer kunnskap innen fjellmedisin. Dette er tredje gang kurset arrangeres, og er først og fremst beregnet for deg som har litt grunnferdigheter om førstehjelp, og er spesielt rettet mot helsepersonell, instruktører, turledere, redningspersonell og veilere innen fjellsport. Fjellmedisinkurset vil være en kombinasjon av foredrag innendørs og praktiske øvelser utendørs. Kursavgift: 1500 kr