Om fjellmedisinkurs

NFS har avholdt flere fjellmedisinkurs siden oppstart i 2002. Tidligere har det vært avholdt konferanser og NFS har hatt ansvaret for det anerkjente Diploma in Mountain Medicine (ScanDIMM). De senere årene har fokuset til NFS vært å avholde fjellmedisinkurs for alle interesserte turentusiaster, uavhengig av faglig bakgrunn. Kursene går som regel over en helg og består av teori og praktiske øvelser med fagfolk som har bred og variert erfaring innenfor fjellmedisin. Grunnet utskiftning av styre og begrensninger i forbindelse med pandemi har vi ikke fått avholdt kurs i 2019 eller 2020. Det blir derimot avholdt fjellmedisinkurs i 2021! Nærmere informasjon om påmelding kommer.


Til orientering: i forbindelse med nytt styre, og for å sikre bedre progresjon, er ansvaret for ScanDIMM skilt fra NFS-styret. Spørsmål vedrørende ScanDIMM kan rettes til Sven Christjar Skaiaa eller til NFS som viderefører spørsmål