ScanDiMM 2016

Norsk Fjellmedisinsk Selskap kjører igang med nytt ScanDiMM-kurs nå i 2016! Introkurset blir i uke 37, og søknadsfristen er 15.mai 2016. 

The International Diploma in Mountain Medicine (DiMM) er en internasjonalt anerkjent utdannelse rettet spesifikt mot håndtering av sykdom og skade utenfor allfarvei, det være seg langs veikanten på E6 i snøstorm eller på de høyeste toppene i Himalaya. Målet er å forberede helsepersonell på de situasjoner man ikke lærer om andre steder, både teoretisk og ferdighetsmessig. DiMM-utdannelsen er et samarbeidsprosjekt mellom tre av de største internasjonale organisasjonene for fjellmedisin og fjellredningstjeneste:


UIAA – The International Alpinist Association (UIAA), Medical Commission

IKAR – The International Commission for Alpine Rescue, Medical Commission 

ISMM - The International Society of Mountain Medicine

Innholdet i DiMM ble ratifisert i Interlaken i 1997, revidert under verdenskongressen i fjellmedisin i Aviemore i 2007 og i Peru høsten 2010. Grunnkurset blir i dag tilbudt i flere land i hele verden og i Skandinavia siden 2012. 

 

Målsetting for ScanDiMM

 ScanDiMM skal gjøre kandidaten skikket til å:

 • Ta vare på seg selv og andre i ulike fjellmiljø.
 • Utvise gode tekniske ferdigheter i ulike fjellmiljø (ski, klatrefjell, is og bre) med fokus på egen sikkerhet.
 • Vurdere helhetssituasjonen ved ulykke og sykdom i fjellet samt iverksette behandling eller transport av pasienter i felt med eller uten tilstedeværelse av organisert redningstjeneste.
 • Grundig kjennskap til diagnostikk og behandling av de vanligste fjellmedisinske problemstillinger. 
 • Etter kurset skal kandidaten kunne virke som rådgiver, eller være en personlig ressurs, for turer/ekspedisjoner både hjemme og i utlandet.
 • Bidra lokalt til økt kompetanse innen fjellmedisin, f.eks mot (luft)ambulansetjenesten, alpinanlegg, turlag og lokale fjellredningsgrupper. 

Selv om IKAR/UIAA/ISMM ikke ønsker å gjøre grunnkurset til et formelt krav for bestemte stillinger, er det i praksis mange operatører som foretrekker kandidater med DiMM fremfor andre, til f.eks ekspedisjonslegestillinger. Med økende antall utdannede kandidater og økt kunnskap om utdannelsen øker også forespørselen etter DiMM-kvalifikasjonen. Bl.a får DiMM-kandidatene i Storbritannia regelmessige forespørsler om små og store oppdrag, spesielt i utlandet. DiMM gir først og fremst en personlig kompetanseøkning, men først når man kombinerer DiMM med prehospital medisinsk virksomhet og personlig fjellerfaring får man det beste utbyttet. 

Utdannelsesstigen

Ved å gjennomføre og bestå Grunnkurset (common course) på ca 150 timer tildeles kandidaten UIAA/IKAR/ISMM International Diploma in Mountain Medicine. Innhold og varighet varier noe fra land til land da 40 av de 100 obligatoriske timene er valgfrie og skal tilpasses det enkelte lands særskilte behov for prehospital feltmedisin. I Skandinavia fokuserer vi naturlig nok ekstra mye på vinterferdigheter (ski, skred, kulde). 
 

Tabell 1: Internasjonalt krav til innhold i grunnkurset

Tema Grunnkurset

Timer  

Instruktør

Metode

Høydemedisin

3

Erfaren lege

Teori

Hypotermi

4

Erfaren lege

Teori

Skred

4

Erfaren lege + fjellfører

Teori + praksis

Kuldeskader

2

Erfaren lege

Teori

Drukning

1

Erfaren lege

Teori

Hete og stråling

1

Erfaren lege

Teori

Overlevelse i fjellet

4

Erfaren lege+ fjellfører

Teori + praksis

Barn i fjellet

1

Erfaren lege

Teori

Traumatologi

4

Erfaren lege

Praksis

Meteorologi

1

Fjellfører

Teori

Fjellredning

3

Fjellfører

Praksis

Alpine ferdigheter

18

Fjellfører

Praksis

Ernæring

1

Erfaren lege

Teori

Treningsfysiologi

1

Erfaren lege

Teori

Reisemedisin

1

Erfaren lege

Teori

Navigasjon

4

Fjellfører

Teori + praksis     

Førstehjelpssett

1

Erfaren lege

Teori

Juridiske aspekter

0,5

Erfaren lege el advokat     

Teori

Stressmestring

1

Erfaren lege

Teori

Komorbide tilstander

3

Erfaren lege

Teori

Smertelindring

1

Erfaren lege

Teori

Internasjonale organisasjoner     

0,5

Erfaren lege

teori

Valgfrie timer

40

 

 

Sum

100

 

 


Det er i tillegg tilgjengelig to påbyggingsmoduler/spesialkurs: Ekspedisjonsmedisin og Fjellredningskurs (kun tilgjengelig i Alpene). Mens ekspedisjonskurset går dypere inn i reise- og høydemedisinske aspekter, omfatter fjellredningskurset en kombinasjon av avansert fjellredning (inkludert helikopterredning) og akuttmedisin i krevende fjellterreng. Etter fullført og bestått fjellredningskurs kan kandidaten, forutsatt at han allerede har Diploma in Mountain Medicine og jobber aktivt med akuttmedisin, tildeles tittelen UIAA/IKAR/ISMM ”Mountain Emergency Doctor”. Dette er pr i dag den høyeste tilgjengelige utdannelse innen fjellmedisin i verden. I praksis dekker det Skandinaviske grunnkurset mye av innholdet i spesialkursene.

Kursrekken ScanDiMM
(Grunnkurset)

 
Krav til kandidater
Kandidater for DiMM skal være yrkesaktive leger, sykepleiere, paramedics eller redningsmenn. Høyskoleutdannelse er et krav.  Det er en fordel med erfaring fra akuttmedisin, men det er ikke et krav. 

ScanDiMM er tildels svært fysisk krevende. Sammen med teoriøkter og øvelser vil det bli mange lange og slitsomme dager. Du bør derfor være i god fysisk form, og være vant til lange turer i kupert terreng med sekk på 10-15 kg. Det kreves ikke spesifikk erfaring fra bre- eller klatring, men det er opplagt en fordel å ha god bakgrunnskunnskap. Vi anbefaler derfor et NF-godkjent fjellklatrekurs (1 uke) og brekurs (1 uke) før deltagelse. 

Vinterkurset innebærer mye skikjøring i variert terreng. Minstekrav for skiferdigheter er god evne til å trygt kunne ta seg ned ulendt terreng (off piste) med ca 30 graders helning. Randonee-ski anbefales med mindre du er svært god på telemark. Vedr. snowboard har vi hatt deltagere med splitboard som har gjennomført kurset.

 
Opptak og søknad
Opptak etter søknad skjer 1. mai 2016. Søknadsskjema finner du på www.nakos.no.
Opptak skjer annethvert år. Det tas opp maks 24 kandidater. 


Kursene

Introduksjonskurs - 10.-16.september 2016 på Röe Gård i Bohuslän

Alpinkurs - Tid og sted blir bestemt før oppstart av introduksjonskurset, 6 dager

Vinterkurs - Tid og sted blir bestemt før oppstart av introduksjonskurset, 6 dager

 
Kursavgift

Hele kursrekken koster 60 000 NOK og faktureres i forkant av hvert av kursene: 

Introkurs: 20 000 NOK
Alpinkurs: 20 000 NOK
Vinterkurs: 20 000 NOK

Kursavgiften skal være betalt før deltagelse på kurset. Inkludert i kurset er administrative kostnader, noe spesialutstyr, noe personlig utgifter (f eks heiskort), instruktører og guider, losji og de fleste transportkostnader under kursuken. Kost dekkes på Introkurset og Alpinkurset, samt delvis på Vinterkurset.

Kandidatene må selv stille med personlig utrustning for alle årstider.
Kursavgiften er ikke refunderbar. 

Utdanning og evaluering

ScanDiMM består av følgende:
Ca 150 undervisningstimer fordelt på tre obligatoriske kurs over 2 (maks 4) år. Det gis ikke unntak deltagelse på kurs uansett tidligere erfaring. Kursinnholdet vil være jevnt fordelt mellom medisinsk innhold og fjellteknisk ferdighetstrening.  

 • Obligatorisk innsendelse av pretest MCQ (3 stk)
 • Obligatorisk Post-kurs eksamen MCQ (2 stk)
 • Praktiske eksamener under Vinterkurset og Alpinkurset
 • Attestert loggbok fra guider på fjelltekniske ferdighetsmål


Det legges opp til en progresjon i kurset. Kursrekkefølgen bør derfor følges strengt. Kandidaten må alltid starte med Introkurset. På særskilt grunnlag kan man ta Alpinkurset før Vinterkurset (f eks ved sykdom). Evt tapte kursdager må tas på nytt for egen regning. Minimum utdannelsestid er to år, maksimalt fire år.

Unntak: UIAGM godkjente guider kan søke om unntak for fjellteknisk trening og får en prisreduksjon på kr 2000kr/kurs. 
 

Evaluering skjer gjennom 

 • Løpende evaluering fra guider og medisinsk personell gjennom kurset
 • Praktisk eksamen under/etter kurs der dette er naturlig
 • Bestått pre- og posttester. 


Karakterer 
Kandidaten evalueres med følgende karaktersystemet BESTÅTT eller IKKE BESTÅTT. Alle delenheter må bestås for å få utdelt Diploma in Mountain Medicine


Språk
Undervisningen foregår på norsk, svensk og engelsk. MCQ spørsmål er på engelsk.

Kandidater som stryker til teoretisk og praktisk prøve
Dersom kandidaten stryker til pre/post-test eller annen skriftlig prøve på 2. forsøk kan det etter individuell vurdering gis mulighet til å ta en ny test, normalt med tidsfrist innenfor 1-2 måneder (hjemmeeksamen). Hver kandidat følges tett av veileder som vil sikre at kandidaten har tilstrekkelig innsikt til kompetansekrav og kunnskap før eksamen avgis. 

Dersom kandidaten får karakter ”ikke-bestått” i praktiske ferdigheter (medisinsk eller fjellteknisk) vil kandidaten få spesifikt vite på hvilke områder han/hun trenger å øke egenkompetansen. Ved enkle feil kan kandidaten anbefales/be om ny prøve umiddelbart. Ved mer omfattende mangler (dette gjelder oftest fjelltekniske ferdigheter) er å anbefale å leie en DiMM-guide for personlig opplæring. Når kandidaten ansees kvalifisert kan vedkommende guide godkjenne kandidaten utenom oppsatte kurs.  

Enkelte har særdeles lite erfaring med f.eks fjellklatring eller redning fra bresprekker (noe som heller ikke er et krav til opptak – god generell fjell/friluftserfaring er dog et krav). Føler man etter et kurs behov for ytterligere opplæring er det fullt mulig å hyre inn en DiMM guide (alene eller i gruppe) for trening før neste kurs. Dette vil veiledere gi tilbakemelding på ved behov. 


Forsikring
ScanDiMM benytter erfarne UIAGM kvalifiserte guider til praktiske ferdighetstrening. Likevel, uhell kan skje. Kandidaten er selv ansvarlig for å tegne evt ulykkesforsikring som dekker ferdsel i alpint lende.


Mentorordning
Hver kandidat tildeles en fjellmedisinsk mentor (lege) og en fjellteknisk mentor (guide). Mentor er kandidatens hovedkontakt mot ScanDiMM og vil være rådgivende under kursprogresjonen.


Sertifisering og godkjenning
Etter bestått ScanDiMM får kandidaten utstedt ”International Diploma in Mountain Medicine” fra IKAR/UIAA/ISMM. 

ScanDiMM er godkjent som tellende kurs for anestesileger (hhv 22 og 60p i videre- og etterutdannelse) og allmennpraktikere (60p) gjennom Den Norske Legeforeningen. 

Søknad

Søknad lastes ned fra www.nakos.no og sendes elektronisk til post@fjellmedisin.no
Søknadsfrist 15.mai 2016
 

Krav til kandidater

Kandidater for DiMM skal være yrkesaktive leger, sykepleiere, paramedics eller redningsmenn. Høyskoleutdannelse er et krav.  Det er en fordel med erfaring fra akuttmedisin, men det er ikke et krav.

ScanDiMM er tildels svært fysisk krevende. Sammen med teoriøkter og øvelser vil det bli mange lange og slitsomme dager. Du bør derfor være i god fysisk form, og være vant til lange turer i kupert terreng med sekk på 10-15 kg. Det kreves ikke spesifikk erfaring fra bre- eller klatring, men det er opplagt en fordel å ha god bakgrunnskunnskap. Vi anbefaler derfor et NF-godkjent fjellklatrekurs (1 uke) og brekurs (1 uke) før deltagelse. 

Vinterkurset innebærer mye skikjøring i variert terreng. Minstekrav for skiferdigheter er god evne til å trygt kunne ta seg ned ulendt terreng (off piste) med ca 30 graders helning. Randonee-ski anbefales med mindre du er svært god på telemark. Vedr. snowboard har vi hatt deltagere med splitboard som har gjennomført kurset.