Hva er fjellmedisin?

Fjellmedisin er definert som medisinsk diagnostikk og behandling som utøves i fjellet, men det er flere elementer som bidrar til å gjøre fjellmedisin svært komplekst. Selv trivielle tilstander kan være svært farlige dersom forholdene ikke spiller på lag. Mørke, kulde, vind, sikt, støy og begrenset kommunikasjonsmuligheter gjør at selv enkle tilstander er krevende å behandle. Ofte utøves fjellmedisin i omgivelser som gjør at den profesjonelle redningstjenesten vil bruke lang tid på å komme til. Alle som bedriver friluftsliv bør ha et forhold til fjellmedisin.

Hvem er vi?

I 1972 ble Fjellmedisinsk Forum startet for å samle de som jobbet med, og hadde interesse av, fjellmedisin. Organiseringen ble senere mer formalisert, og Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) ble stiftet våren 2002 ut fra et behov om opplysning og kunnskap innen fjellmedisin i Norge. NFS er en faglig interesseorganisasjon som tilbyr kursing, formidler forskningsbasert kunnskap og bidrar til økt bevissthet om fjellmedisin blant helsepersonell og turinteresserte. Etter redusert aktivitet de siste årene, ønsker vi på ny å blåse liv i NFS. Det nye styret består av fem personer med helsefaglig bakgrunn og en sterk interesse for fjellmedisin. Vårt mål er å bidra til økt kompetanse om forebygging, gjenkjenning og håndtering av ulykker, skader og sykdom som skjer i fjellet og utenfor allfarvei.

Kurs

NFS avholder fjellmedisinkurs som består av teori og praktiske øvelser med eksterne fagfolk som har bred og variert erfaring innenfor fjellmedisin. Kursene er rettet mot alle fjellentusiaster, uavhengig av faglig bakgrunn. Grunnet den pågående pandemien blir det ikke avholdt kurs i 2020, men dette blir forhåpentligvis mulig i 2021. I mellomtiden fokuserer vi på formidling av ny og gammel fjellmedisinsk kunnskap gjennom vår facebookside og nettside. Du kan komme med ønsker til tema her.


Angående ScanDiMM er det for tiden dessverre ikke planlagt nye diplomutdanninger i fjellmedisin.