Historien til Norsk Fjellmedisinsk Selskap

Norge er et fjellbevokst land med lange klatre- og friluftstradisjoner og fjellmedisin er definert som den medisinske diagnostikk og behandling som utøves i fjellet. Men fjellmedisin handler også i stor grad om forebygging av ulykker og skader gjennom kunnskap og utøvelse. Ferdsel i bratt lende er også et sentralt tema for å ivareta sikkerhet til helse- og redningspersonell.

Det er spesielt tre områder som er utfordrende innen fjellmedisin; omgivelser, utstyr og sykdomspanorama. Diagnostikk og behandling er mer komplekst og komplisert i fjellet. Mørke, kulde, vind, sikt, støy og begrenset kommunikasjonsmuligheter gjør at selv enkle tilstander er krevende å behandle. Ofte utøves fjellmedisin i omgivelser som gjør at den profesjonelle redningstjenesten vil bruke lang tid på bistand. I en fjellmedisinsk ramme vil alltid tilgjengelighet til utstyr være begrenset. Valg er utstyr og bruk av utstyr på fjellet er et av flere sentrale fagområder innen fjellmedisin.

I 1972 ble Fjellmedisinsk Forum startet for å samle de som jobbet med, og hadde interesse av, fjellmedisin. I 2002 ble organiseringen av det fjellmedisinske miljøet mer formalisert og interesseorganisasjonen Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) ble stiftet. 

Som medlem vil du få fortrinnsrett på våre kurs, motta nyhetsbrev og øke din kompetanse slik at du er bedre forberedt på neste tur. Medlemmene i NFS utgjør en viktig rolle for å skape et solid og utbredt fjellmedisinsk miljø i Norge, slik at alle kan ferdes trygt i fjellet. Dette styrkes av variasjoner i medlemmenes faglige og geografiske bakgrunn. Det er foreløpig gratis å være medlem. Du kan registrere deg som medlem ved å trykke her.