NSF historikk

I 1972 ble Fjellmedisinsk Forum startet for å samle de som jobbet med, og hadde interesse av, fjellmedisin. I 2002 ble organiseringen av det fjellmedisinske miljøet mer formalisert og Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS) ble stiftet. I dag er NSF registrert i Brønnøysundregisteret som en interesseorganisasjon. NSF er organisert med et styre som ledes av styreleder og har årsmøte hvert år. I tillegg til styret er det faggrupper med ulike oppgaver. I dag er det tre faggrupper som jobber med medlemskap og informasjon, Diploma in Mountain Medicine (DiMM) og Fjellmedisinkurset, (tidligere kjent som "Ustaosetkurset"). DiMM er et toårig kurs og Fjellmedisinkurset arrangeres årlig.

Ung, men føtter som en gamling.
Ung, men føtter som en gamling. Jørgen Nordal, Nepal 2012

Visste du at

På 70 tallet kom de første mobiltelefonene. Lege Johan Kofstad hadde i 1970 påskeberedskap for Røde Kors hjelpekorps. Han hadde da med fem hunder og to hundesleder; en til mobltelefonen som veide ca 25 kg  og den andre til medisinsk utstyr og personlig bagasje.