I tillegg til styret i Norsk Fjellmedisinsk Selskap finnes det flere undergrupper med ulike ansvarsområder. For nettstedet fjellmedisin.no består redaksjonen av følgende frivillige:

Solvor Småkasin

Solvor Småkasin sitter både i styret og nettredaksjonen og er derfor presentert under styremedlemmer. Se presentasjon her.

Kristoffer Løset Øpstad

Kristoffer Løset Øpstad er vestlending bosatt på Østlandet, naturfaglærer med interesse for medisin og gymlærer med interesse for friluftsliv og SAR/redningsteknikk. Han jobber til daglig som lærer på ungdomsskole. Han er frivillig redningspersonell og instruktørleder i Røde Kors Hjelpekorps, har førstehjelpsutdanning på videregående nivå, samt kurs og erfaring innen søk og redning i ulike miljø.

Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen sitter både i styret og nettredaksjonen og er derfor presentert under styremedlemmer. Se presentasjon her.

Lars Oma

Lars Oma sitter både i styret og nettredaksjonen og er derfor presentert under styremedlemmer. Se presentasjon her.

Thomas Dolven

Thomas Dolven er anestesilege med interesse for traumer og prehospital medisin, inkludert fjellmedisin. Han har jobbet for Sydney akuttlegehelikopter og SAR, men jobber nå på Haukeland sykehus. For tiden er de små fjellturene med småbarna mer i fokus enn de større turene. Ved siden av å være medlem av fjellmedisin.no sin redaksjon driver han også www.scancrit.com som er en blog om ulike prehospitale emner, inkl. endel fjellmedisin. Han jobber for at medisin skal være enkelt og tilgjengelig og mener at de basale, viktige tingene ikke trenger være så kompliserte.


Solvor Småkasin
Solvor Småkasin
Kristoffer Løset Øpstad
Kristoffer Løset Øpstad
Øyvind Thomassen
Øyvind Thomassen
Lars Oma
Lars Oma