Styret

Norsk Fjellmedisinsk Selskap er ledet av et styre. Styremedlemmene er på valg hvert annet år på generalforsamlingen som holdes i november i forbindelse med det årlige Fjellmedisinkurset. Alle medlemmene har møte og stemmerett. 

Styret i 2014:

Sven Christjar Skaiaa

Styreleder Sven Christjar Skaiaa jobbet ca.10 år som UIAGM-tindevegleder før han ble lege i 2004. Han er Norges representant i IKAR MedCom og har vært aktiv i internasjonal sammenheng siden 2001. Han har jobbet som lege i fjellene i Nepal, Tadjikistan, Antarktis, Patagonia, Alpene og Alaska. Han tok Diploma in Mountain Medicine (DiMM) i 2007 og ble IKAR/UIAA/ISMM Mountain Emergency Doctor i 2008. Han er stifter av Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS), og er ansvarlig for Scandinavian Diploma in Mountain Medicine (ScanDiMM). Til daglig deler han tiden sin mellom å være anestesilege på Ullevål og allmennlege i Hemsedal, der han bor.

Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen er overlege ved Seksjon for Akuttmedisin ved Haukeland Universitetssykehus, hvor han jobber med luftambulansearbeid, systemarbeid, undervisning og som anestesilege på operasjonsavdelingen. Han er deltidslege på 330-skvadronen, Banak og førsteforfatter på flere vitenskapelige artikler innen fjellmedisinske problemstillinger.

Han er far til to energiklumper, speiderleder for 40 gale unger, har gjennomført Norge på langs x 2, Grønland på tvers, 1000 netter i telt, snøhule og under stjernene. Han brenner for at barnebarna skal arve en klode det går an å fryse på.

Solvor Småkasin

Solvor Småkasin er anestesisykepleieren som fikk øynene opp for reiser og friluftsliv i slutten av tenårene. Etter det har det blitt mange turer til Nord-Norge med telemarksski, til Chamonix med klatreutstyr og til Nepal med førstehjelpsutstyr. Nepal har blitt Solvors andre hjemland etter flere turer dit de siste årene.

 I 2012 startet hun opp organisasjonen Medical Aid Mountaineering sammen med fjellnestor Ola Einang. Ideen bak den frivillige organisasjonen er å kombinere ekspedisjoner/trekking med å gi litt førstehjelp tilbake til lokalbefolkningen man passerer på sin vei. Sammen med Hvitserk arrangerer de turer til Nepal med nettopp dette formålet.

Solvor har vært 5 ganger i Nepal, hvorav 4 av de i forbindelse med klatring, Hun har toppet ut Mt. Blanc i storm, vært på Denali i Alaska, ledet en 2 mnd. ekspedisjon i Nepal og er første norske kvinne med "Diploma in Mountain Medicine" (DiMM).

Lars Oma

Lars Oma er lege under spesialisering i anestesi. Han har en lengre prehospital erfaring både nasjonalt og internasjonalt, gjennom sitt arbeid i Ambulansetjenesten Oslo og Akershus, samt diverse konfliktområder rundt omkring i verden. Med bakgrunn fra Sjøforsvaret og Langfjella Alpine Redningsgruppe har han gjennomført flere ekspedisjoner til fjellområdene i Himalaya, og har i den anledning hatt et tett samarbeid med Himalayan Rescue Association. Dette har utviklet seg til et brennende engasjement for prehospital medisinsk arbeid, samt menneskets søken, adaptasjon og grensesprengende aktiviteter til naturens ulike fysiske miljøer.

Lars Flatø Nessa

Lars Flatø Nessa jobber til daglig som anestesisykepleier i Stavanger, hvor han også forsøker å holde orden på Rogaland Alpine Redningsgruppe. Han har hatt en livslang interesse for fjellet, med særlig engasjement for lange klatreturer. Lars er for tiden ScanDimm kandidat, og liker fri, sporløs og sikker ferdsel i fjellet.

Halvard Stave

Halvard Stave har vært engasjert i fjellmedisin siden studietiden og var sammen med Sven Christjar initiativtaker til Norsk Fjellmedisinsk Selskap. Han har deltatt på flere kortere turer, samt en ekspedisjon til Cho Oyu. De siste årene har i større grad handlet om å veilede andre som skal på tur. Som småbarnspappa begrenser turene seg til korte, intense og energiutløsende utflukter. Halvard jobber som lege i Luftambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og er engasjert i forskning på frostskader.

Are Løseth

Sven Christjar Skaiaa
Sven Christjar Skaiaa
Øyvind Thomassen
Øyvind Thomassen
Solvor Småkasin
Solvor Småkasin
Lars Oma
Lars Oma
Lars Flatø Nessa
Lars Flatø Nessa
Halvard Stave
Halvard Stave